Po głosowaniu indykacyjnym

Szanowni Państwo,

To zaszczyt, dziękuję! Otrzymane indykacyjne głosy przyjmuję jako poparcie dużej części społeczności UW dla mojej kandydatury na stanowisko rektora naszego Uniwersytetu, a także jako docenienie pracy wykonanej przez ostatnie lata. Tak, to była trudna, ale i owocna kadencja, czas intensywnego wysiłku nas wszystkich. Dla mnie także czas dogłębnego poznawania Uniwersytetu, w całej jego cennej różnorodności i złożoności.

Przygrywka za nami, piłka w grze!

Doceniam wysoki wynik w głosowaniu indykacyjnym pozostałych kandydatów – gratuluję. Dla mnie to też sygnał, by jeszcze uważniej wsłuchiwać się w Państwa głosy. To Państwo najlepiej wiedzą, co boli i przeszkadza w efektywnej pracy. Będę podejmował wskazywane przez Państwa problemy, z góry dziękuję za propozycje możliwych rozwiązań i konkretnych działań. Jestem do Państwa dyspozycji, gotów na dalsze spotkania i rozmowy. Chciałbym też każdego z Państwa serdecznie zaprosić do bezpośredniego kontaktu ze mną. Chętnie odpowiem na Państwa pytania, będę wdzięczny, jeśli zechcecie się ze mną podzielić swoimi spostrzeżeniami, propozycjami lub pomysłami (najprościej pocztą elektroniczną, [email protected]).

Moje hasło na obecne wybory to: Wykorzystajmy szanse! Zbudowaliśmy bowiem wyjątkowo dobre podstawy dla dalszego rozwoju Uniwersytetu. Wygraliśmy konkurs „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (ok. 500 mln zł), realizujemy program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (ok. 945 mln zł), współtworzymy Sojusz 4EU+ (całość ok. 15 mln EUR), podjęliśmy „Zintegrowany Program Rozwoju” (ZIP, ok. 39 mln zł) i wiele innych projektów i przedsięwzięć. To są osiągnięcia, które tworzą szanse dla całego Uniwersytetu, dla wszystkich pracowników, studentów i doktorantów, bez podziałów na dyscypliny czy jednostki. Nie zmarnujmy tego!

Wiele zostało zrobione też w obszarze, za który obecnie bezpośrednio odpowiadam. Do swoich osiągnięć mogę zaliczyć m. in. wdrożenie nowych zasad zatrudniania i zmiany stanowisk, oceny pracowników, rozliczania pensum i wynagradzania, budowanie i umacnianie działań antydyskryminacyjnych i prorównościowych, czy umocnienie dobrej kondycji finansowej Uniwersytetu. To dobry punkt wyjścia na następną kadencję.

Nadchodzące tygodnie to będzie czas intensywnej merytorycznej dyskusji o przyszłości Uniwersytetu, o konkretnych celach, planach i pomysłach, o sposobach ich realizacji – o tym, jak najpełniej wykorzystać wypracowane szanse. Będę przedstawiał dalsze szczegóły moich zamierzeń. Wierzę, że konkretna wizja i jasno określone działania, przy świadomości istniejących problemów i z pomysłem na ich rozwiązanie, przełożą się na lepsze warunki pracy i studiów w Uniwersytecie i na nasze wspólne sukcesy.

Nie chcę zostawiać pola na szeptane plotki i fałszywe informacje – zapraszam na moją stronę tarlecki.pl, gdzie można znaleźć informacje o mnie, moich poglądach i planach. Kolejne pojawiające się tam wpisy (także anonsowane na Twitterze @AndrzejTarlecki) zawierać będą dalsze moje przemyślenia i propozycje działań.

Wierzę, że przekonam Państwa, by w wyborach 22 kwietnia oddać głos właśnie na mnie.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Tarlecki