Program 2020-2024

Deklaracja programowa (maj 2020)

„Cel jest jasny: Uniwersytet Warszawski jako nowoczesna, sprawnie zarządzana, dobrze wyposażona i widoczna w świecie uczelnia o wysokiej reputacji, znana z najwyższego poziomu badań, atrakcyjnych i dobrze realizowanych programów kształcenia, chlubiąca się światowej klasy badaczami, wybitnymi dydaktykami i świetnymi absolwentami. Także jako uczelnia przyjazna naukowcom, doktorantom i studentom, prawdziwy dom dla całej uniwersyteckiej społeczności, gdzie studiuje się i pracuje z przyjemnością, satysfakcją i w dobrych warunkach. Dla wielu to marzenia; dla mnie to ambitne zadanie, które chciałbym podjąć i realizować.”

Powyższy tekst to wstępny akapit mego artykułu zamieszczonego w grudniowym numerze pisma uczelni „UW” (https://www.uw.edu.pl/pismo-uczelni/, nr 5(93)). Artykuł zawiera kierunkowy program, który chciałbym realizować. Pozwolę sobie przytoczyć go poniżej (od wpisu Strategiczna baza) z niewielkimi zmianami. Jednocześnie, na tych stronach będę umieszczać krótsze wpisy, które ten program uzupełniać będą konkretnymi propozycjami działań i problemami do podjęcia w najbliższych latach. 


 • Deklaracja programowa
  Chcę rozwijać dobrze zarządzany Uniwersytet o znaczącej pozycji międzynarodowej, prowadzący badania, których wyniki mają szeroki oddźwięk w świecie nauki i poza nim, oferujący kierunki … Czytaj dalej
 • Po spotkaniach ze społecznością UW
  W ostatnich tygodniach, jako „kandydat na kandydata” w wyborach rektora UW nadchodzącej kadencji, uczestniczyłem w kilkunastu spotkaniach ze społecznością naszego Uniwersytetu. Miały one różne … Czytaj dalej
 • Prostsze procedury i informatyzacja
  Mimo wielu zmian, jedną z bolączek uniwersyteckiego życia pozostają niekiedy nadmierne biurokratyczne wymogi dla merytorycznych działań. Nawet przy stosunkowo drobnych sprawach, obowiązujące procedury zbyt … Czytaj dalej
 • Pensum
  Roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich to jeden z najczęściej poruszanych tematów w dyskusjach o uniwersytecie badawczym. Podstawą tych dyskusji zawsze musi być … Czytaj dalej
 • Doktoranci na UW
  Czy doktorant to jeszcze student czy już młody badacz? Odpowiedź na to pytanie przesądzi, jaką treścią wypełnimy nowe ramy kształcenia w szkołach doktorskich. Ja … Czytaj dalej
 • Uczelnia badawcza – nie tylko badania
  Uniwersytet Warszawski został laureatem konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, jako pierwszy wśród dziesięciu uczelni, którym ten status przyznano. Tak, mamy ambicję stać się … Czytaj dalej
 • Strategiczna baza
  Uniwersytet ma dziś rzeczywiste szanse na znaczne przyspieszenie rozwoju czy wręcz skokowy rozwój w takim właśnie kierunku – w oparciu o trzy filary wspierane … Czytaj dalej
 • Studenci i dydaktyka
  Najliczniejszą grupą naszej uniwersyteckiej społeczności są studenci. To dla nich w wielkim stopniu powstał i działa Uniwersytet. Kształceniu poświęcamy (nauczyciele i studenci) znaczną część … Czytaj dalej
 • Doktoranci
  Zmienia się organizacja kształcenia doktorantów na Uniwersytecie. Powstały cztery szkoły doktorskie, które stopniowo przejmą rolę dotychczasowych wydziałowych studiów doktoranckich. To ważna zmiana, ułatwiająca między … Czytaj dalej
 • Administracja
  Warto pamiętać, że pracowników administracji i obsługi jest na Uniwersytecie niemal dokładnie tylu, co nauczycieli akademickich. Sukcesy Uniwersytetu to także ich zasługa. Należy dbać … Czytaj dalej
 • Jakość i autonomia badań
  Nauczyciele akademiccy w naszej uczelni to wspaniała grupa licząca znacznie ponad trzy tysiące osób. Są wśród nich postacie wybitne, światowej klasy badacze o wielkim … Czytaj dalej
 • Zatrudnienia i awanse
  Najwyższy poziom badań i dydaktyki na Uniwersytecie musi zapewniać konsekwentna, długofalowa polityka kadrowa, oparta o szeroki, konkursowy nabór nowych pracowników, ich systematyczną, rzetelną ocenę … Czytaj dalej